Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne dotyczące HCVF, stref ochronnych i powierzchni ochronnych oraz ekosystemów reprezentatywnych

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Do 23.02.2018r można składać uwagi i wnioski do projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Krotoszyn na okres 01.01.2018r do 31.12.2027r.

Projekt PUL zawiera również wykazy powierzchni HCVF, stref ochronnych i powierzchni ochronnych oraz ekosystemów reprezentatywnych, które podlegają konsultacjom społecznym.

Szczegółowych informacji dotyczących powierzchni HCVF oraz stref ochronnych i powierzchni ochronnych oraz ekosystemów reprezentatywnych można uzyskać w siedzibie Nadleśnictwa Krotoszyn ul. Wiewiórowskiego 70, tel. 62-7253268 .