Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Krotoszyn
Nadleśnictwo Krotoszyn
+ 48 62 725 32 68
+ 48 62 725 34 35

ul. Wiewiórowskiego 70

63-700 Krotoszyn

NIP 621-000-79-39

rachunki bankowe:

PKO BP S.A. nr 59 1020 2212 0000 5602 0349 4168

Bank Pocztowy nr 70 1320 1016 7750 1082 2000 0001
Nadleśniczy
Wiesław Buliński
62 725 32 68
Zastępca Nadleśniczego
Sławomir Trawiński
62 725 32 68
Główny księgowy
Tomasz Kaźmierczak
62 725 32 68
Sekretarz
Mariusz Waszczuk
+48 602 15 25 36

Pion Nadleśniczego

Wiesław Buliński
Nadleśniczy
Tel.: +48 694 40 11 16
Przemysław Świerblewski
inżynier nadzoru
Tel.: +48 660 51 86 63
Marek Szymański
inżynier nadzoru
Tel.: +48 608 34 67 85
Łukasz Jasiak
Specjalista SL ds. pracowniczych i bhp
Tel.: +48 603 515 926
Włodzimierz Kolanowski
komendant straży leśnej
Tel.: +48 604 23 22 17

Dział gospodarki leśnej

Sławomir Trawiński
Zastępca Nadleśniczego
Tel.: +48 604 80 14 93
Renata Wencławiak
specjalista SL ds. ochrony lasu
Tel.: +48 662 90 10 96
Anna Komorowska
starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
Tel.: +48 62 725 13 75
Agata Zaradna - Kaźmierczak
starszy specjalista SL ds. nasiennictwa
Tel.: +48 62 725 13 74
Maria Frąckowiak
starszy specjalista SL ds. stanu posiadania
Jolanta Ceglarz
specjalista ds. sprzedaży
Tel.: +48 62 725 13 70
Beata Roszak
starszy specjalista SL ds. użytkowania lasu
Tobiasz Szczesnowski
Specjalista SL ds. Technologii i Organizacji Prac Leśnych
Tel.: +48 735238258
Krystian Streubel
specjalista SL ds. bhp i łowiectwa
Tel.: +48 627251376
Maciej Piesyk
specjalista SL ds. Geomatyki
Tel.: 602447929

Księgowość

Tomasz Kaźmierczak
Główny księgowy
Tel.: +48 62 25 13 71
Ewa Gajda
starsza księgowa
Elżbieta Lepczyńska
starsza księgowa
Iwona Szczotka
starsza księgowa
Monika Kurzawska-Trawińska
starsza księgowa
Krystyna Wojciechowska
starsza księgowa

Administracja

Mariusz Waszczuk
Sekretarz
Tel.: +48 62 725 13 73, mobile: +48 602 15 25 36
Ewa Śniecińska
specjalista ds. administracyjnych
Tel.: +48 62 725 13 66
Ewa Mańczak
Starszy referent