Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krotoszyn znajdują się dwa Obszary Chronionego Krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków – Rochy". Obszar ten utworzono na podstawie Rozporządzenia Nr 6 Wojewody Kaliskiego z dnia 22 stycznia 1993 roku, opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Kaliskiego Nr 2, poz. 14.

Celem powołania była ochrona unikalnych w skali Europy starych drzewostanów dębowych z charakterystycznymi zespołami roślinnymi (kwaśne dąbrowy, grądy).

Powierzchnia tego obszaru wynosi 55 800 ha, w tym lasy zajmują 15 600 ha– 28 %. Położony jest na terenie gmin: Zduny, Krotoszyn, Rozdrażew, Dobrzyca, Pleszew, Raszków, Ostrów Wlkp. i Odolanów.

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa obszar ten zajmuje powierzchnię 37 413,14 ha, co stanowi 67,2 % ogólnej powierzchni obszaru.

W jego zasięgu znalazły się grunty Nadleśnictwa na łącznej powierzchni 14 198,70 ha.

Drugi obszar chronionego krajobrazu to "Wzgórza ostrzeszowskie" i "Kotlina odolanowska".

Na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn obszar ten obejmuje niewielki teren leśnictwa Bażantarnia o powierzchni 15,03 ha. Na terenie województwa wielkopolskiego został obszar powołany Rozporządzeniem nr 63 Wojewody Kaliskiego z dnia 7 września 1995 r. a dla części obszaru leżącego w granicach woj. dolnośląskiego Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 30 z dnia 28 listopada 2008 r.


obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu
Utworzony rozporządzeniem z 1993 r. o nazwie Dąbrowy Krotoszyńskie i "Baszków Rochy" obejmuje powierzchnię 55 800 ha w powiecie ostrowskim (części gmin Odolanów, Ostrów Wlkp. i Raszków), powiecie krotoszyńskim i pleszewskim. 28% tego obszaru stanowią tereny leśne. W powiecie krotoszyńskim obszar ten obejmuje 32 350 ha zwartych kompleksów leśnych na płd. i płn. od miejscowości Roszki, z unikalnymi zespołami pomnikowych dębów, a także urozmaicone tereny lasów baszkowskich. Celem jest ochrona wyróżniających się form krajobrazowych charakterystycznych dla Południowej Wielkopolski, wartościowych także ze względu na sprzyjające warunki zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem miejscowej ludności.