Wydawca treści Wydawca treści

Paki krajobrazowe

Cennym walorem przyrodniczym Nadleśnictwa Krotoszyn jest park krajobrazowy „Dolina Baryczy". Został utworzony na mocy wspólnego Rozporządzenia Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego Nr 39/1 z dnia 3 czerwca 1996 roku w sprawie utworzenia i ochrony parku krajobrazowego Dolina Baryczy (opublikowany Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 19, poz. 102), zmienionego następnie Rozporządzeniem Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego i Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 października 2000 roku (opublikowany Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 68, poz. 904).Park powołano w celu zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych. Obejmuje on ochroną dolinę Baryczy wraz z jej dopływami i otaczającymi ją wzgórzami na łącznej powierzchni 87 040 ha(w tym 17 000 należy w województwie wielkopolskim, a 70 040 ha w województwie dolnośląskim). W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Krotoszyn znajdują się dwa fragmenty obszaru Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy o łącznej powierzchni 2 281,11 ha, obejmując grunty Nadleśnictwa o powierzchni 17,11 ha(oddział 162Aj, 166g oraz 167a,b,c,d,~a).

Nadzór nad Parkiem sprawuje Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, ul. Puszczykowska 10.