Wydawca treści Wydawca treści

pomniki przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Krotoszyn zlokalizowano 22 pomniki przyrody ożywionej. Pomniki te reprezentują drzewa – drzewa pojedyncze, ich grupy oraz aleja. Reprezentowane są tu następujące gatunki: dąb szypułkowy – 18 pozycji, buk zwyczajny, lipa drobnolistna, sosna zwyczajna i daglezja zielona – wszystkie gatunki po jednej pozycji. Szczegółowe charakterystyki pomników przyrody zawiera  – załącznik nr 2 w „Programie ochrony przyrody" dla Nadleśnictwa Krotoszyn- dostępny na stronie internetowej  Nadleśnictwa Krotoszyn w  zakładce Program Ochrony Przyrody.

Pomniki przyrody nieożywionej reprezentują 3 głazy narzutowe (granity i piaskowiec). Zlokalizowane są w Leśnictwach: Smoszew, Kuklinów, Sokołówka.

W roku 2014 r. na wniosek nadleśnictwa, Rada Gminy Krotoszyn, ze względu na zachowanie bezpieczeństwa powszechnego, podjęła uchwałę o zdjęciu ochronności z pomnika przyrody - lipy w leśnictwie Smoszew.